Avís legal

Avís Legal del domini noubelulla.com

Carrer Rupit, 17-19
Canovelles
Barcelona– Spain

Condicions generals d’utilització de la web

noubelulla.com li informa que l’accés i utilització de la pàgina web noubelulla.com i totes les URLs, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en el text d’aquest Avís Legal.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix noubelulla.com estan dirigits a clients que es mouen a qualsevol país. No obstant això l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, noubelulla.com es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que estimi oportú.

fairplaycom.com es reserva el dret a realitzar canvis a la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament i a causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.

Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, per la qual cosa li proposem que revisi aquests termes quan visiti de nou la web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulin l’accés a béns i serveis concrets dins de la web.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny d’aquest lloc web, els seus codis font, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

En tot cas, streettrucks.es declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb fairplaycom.com emplenant el formulari que trobarà fent clic aquí.

Links o hiperlinks

Des d’aquesta web, noubelulla.com li proporciona o pot proporcionar-li l’accés a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L’objecte d’aquests enllaços és merament el facilitar la cerca dels recursos que li puguin interessar en Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a noubelulla.com, ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. Així mateix, noubelulla.com, es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es refereixin els citats enllaços. Per tal motiu, si considera que l’establiment dels citats enllaços pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb noubelulla.com emplenant el formulari que trobarà fent clic aquí.

Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic a la web, excepció feta d’aquells supòsits en els quals, expressament noubelulla.com manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de noubelulla.com de la pàgina que realitza l’enllaç.

No obstant això l’anterior, a qualsevol moment noubelulla.com podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de noubelulla.com.

Privacitat

Aquest lloc web, es compromet en el compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com el compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, en relació a la protecció de dades, mantenint una política de privacitat sobre les dades personals en l’ús que d’ells doni noubelulla.com.

Responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.
L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de noubelulla.com, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de noubelulla.com de la seva actuació.

Responsabilitats de noubelulla.com

Utilització incorrecta:

noubelulla.com ha creat la web per a la promoció dels seus productes i/o serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda a la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable noubelulla.com per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.

Continguts:

noubelulla.com facilita tots els continguts del seu web, baix determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, noubelulla.com no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fos de l’àmbit al que es dirigeix la web, la responsabilitat final de la qual recaurà sobre l’usuari. Així mateix noubelulla.com no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que poguessin causar-se per part de dites terceres.

Virus:

noubelulla.com es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troyanos, spam, etc… al seu web. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infalibles i, per això, noubelulla.com no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, noubelulla.com no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l’usuari.

Fallades tecnològiques:

noubelulla.com posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta web i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ell, en conseqüència no s’assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a noubelulla.com.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web, noubelulla.com i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del mercantil de Barcelona.

Interessats que faciliten les seves dades a través de la pàgina web

En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades, i la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) li informem que les seves dades personals, recaptats a través de la web, mitjançant formularis o enllaços al correu electrònic, seran tractats amb les finalitats de: gestió de clients potencials, contactes i accions de comunicació comercial, podent ser allotjats en els fitxers corresponents.

Finalment, li informem que les seves dades seran conservades en els fitxers de la nostra empresa amb la finalitat de realitzar un seguiment comercial i mantenir-li informat (sobre els serveis i productes que li puguin ser del seu interès) per correu postal, telefònicament o mitjançant un altre qualsevol mitjà electrònic que ens hi hagi vostè facilitat.
Per poder exercitar els drets, que com a titular de les seves dades personals li contempla la Llei, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament la seva persona mitjançant fotocòpia del D.N.I. a marc@noubelulla.com, indicant en el sobre la referència: “Protecció de Dades”, en la següent adreça: Carrer Rupit, 17-19 Canovelles. Barcelona – Spain

Per a més informació al respecte, per favor consulti l’apartat “Politica de Privacitat”.

Última actualització 25 de Maig de 2018.